E-Beyanname Nedir?

beyanname 1

Beyanname nedir? Vergi beyannameleri neleri içerir? Vergi sistemimizin önemli kavramlarından biri olan beyannameler, vergi mükelleflerinin gelir, kurumlar veya diğer vergi türleriyle ilgili bilgileri devlete bildirdiği resmi belgelerdir. Bu blog yazısında, KDV beyannamesi, yıllık kurumlar vergisi beyannamesi, damga vergisi beyannamesi, muhtasar beyanname, geçici vergi beyannamesi, basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi gibi çeşitli beyannamelerin yanı sıra e-beyanname, defter beyan, e-defter, fatura ve naylon fatura gibi konuları ele alacağız. Vergi beyannamelerinin önemi ve işleyişi hakkında detaylı bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Beyanname Nedir?

Beyanname, vergi mükelleflerinin belirli bir döneme ilişkin olarak mali durumları, gelirleri ve vergi borçları hakkında bilgi vermek amacıyla hazırladıkları resmi bir rapordur. Beyanname, vergi dairesine sunulan ve vergi mükelleflerinin yasal beyanlarına dayanarak vergi borçlarını doğru bir şekilde hesaplamayı sağlayan bir belgedir. İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhasebeci olarak, İstanbul muhasebecisi olarak hizmet vermekteyiz ve müşterilerimize beyannameleri doğru ve zamanında hazırlamalarında yardımcı olmaktayız.

Beyanname hazırlamak, vergi mevzuatı hükümlerine göre düzenlenen bir işlem olduğundan, doğru ve eksiksiz bilgi sağlamak son derece önemlidir. Bu nedenle, müşterilerimizle işbirliği içinde çalışarak, doğru ve güncel bilgilere dayalı beyannameler hazırlamaya özen gösteriyoruz. Beyannamelerde yer alması gereken önemli bilgiler arasında şunlar bulunmaktadır: gelir ve giderler, mülkiyet, borçlar, vergi indirimleri, vergi iadeleri gibi.

Beyanname işlemleri artık dijital ortamda da gerçekleştirilebilmektedir. E beyanname sistemi, vergi mükelleflerinin beyannamelerini elektronik olarak hazırlamasını ve vergi dairesine göndermesini sağlar. Bu sistem, işlemlerin daha hızlı, güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır. Aynı şekilde, e fatura da vergi mükelleflerinin faturalarını elektronik olarak düzenlemesini ve göndermesini sağlayan bir sistemdir. E beyanname ve e fatura gibi dijital uygulamalar, vergi beyannamelerinin hazırlanması ve vergi işlemlerinin yürütülmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlamaktadır.

Beyanname TürüAçıklama
KDV BeyannamesiKatma Değer Vergisi beyannamesi
Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiKurumlar vergisinin yıllık beyannamesi
Damga Vergisi BeyannamesiDamga vergisiyle ilgili beyannamedir

Beyanname işlemleri, vergiye tabi her mükellef için önemlidir. Doğru ve düzenli beyanname hazırlanması vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi açısından büyük bir önem taşır. İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhasebeci olarak, İstanbul muhasebecisi olarak müşterilerimize beyanname hizmeti sunmaktan mutluluk duymaktayız.

KDV Beyannamesi

Beyanname nedir?

Beyanname, vergi mükelleflerinin belirli vergi beyannamelerini yetkili makamlara sunmaları için kullanılan bir terimdir. Vergi mükellefleri, beyanname aracılığıyla vergi dairesine gelir, gider, varlık ve borç durumlarını belirterek vergi yükümlülüklerini yerine getirirler.

KDV beyannamesi, KDV (Katma Değer Vergisi) mükelleflerinin belirli dönemlerde KDV ödemelerini ve hesaplamalarını beyan etmeleri için kullanılan bir beyannamedir. İstanbul muhasebeci firmalarının ve işletmelerinin, e beyanname sistemi üzerinden KDV beyannamesini düzenlemeleri gerekmektedir.

KDV beyannamesi, bir işletmenin belirli bir dönemdeki KDV yükümlülüklerini bildirmesi ve bu yükümlülüklere ilişkin hesaplamaları yapması amacıyla kullanılır. KDV mükellefleri, KDV beyannamesini elektronik ortamda hazırlayarak, e beyanname sistemi üzerinden vergi dairesine gönderirler.

YılDönemBeyanname Verme Süresi
2021I.Dönem1-24 Nisan 2021
2021II.Dönem1-24 Ekim 2021

İstanbul muhasebeci firmaları ve işletmeleri, her dönemin sonunda KDV beyannamesini düzenleyerek elektronik ortamda göndermek zorundadır. E beyanname sistemi sayesinde KDV ödemeleri kolaylıkla yapılabilmekte ve işletmelerin vergi süreçleri daha hızlı ve etkili bir şekilde takip edilebilmektedir.

E beyanname sisteminin kullanılması ile KDV beyannamesi düzenlemek, kağıt beyanname dönemlerine göre daha avantajlıdır. KDV beyannamesi için gerekli belgelerin elektronik ortamda sisteme yüklenmesi, işletmelerin vergi süreçlerini kolaylaştırmakta ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

 • E fatura kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, işletmelerin KDV beyannamesini de elektronik ortamda düzenlemesi gerekmektedir. E fatura ile düzenlenen belgeler, e beyanname sistemine otomatik olarak aktarılmakta ve vergi süreçleri daha hızlı ve hatasız bir şekilde yürütülmektedir.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yıllık gelirlerine göre ödedikleri vergiyi beyan etmeleri için kullanılan bir beyanname türüdür. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, İstanbul muhasebeci veya şirket sahipleri tarafından E-Beyanname sistemi üzerinden elektronik olarak doldurulur ve gönderilir. Bu beyanname, şirketin yıl içindeki ticari faaliyetlerini, gelir ve giderlerini, vergi indirimlerini, amortisman bilgilerini ve vergi hesaplamalarını içerir.

E-Beyanname sistemi, vergi mükelleflerine vergi beyannamelerini kolaylıkla ve hızlı bir şekilde doldurma imkanı sağlar. İstanbul muhasebeci tarafından geçmişte kağıt ortamında doldurulan beyannameler artık elektronik ortamda doldurulabilmektedir. Bu da hem zamandan tasarruf sağlar hem de beyannamenin hatalı doldurulma riskini azaltır.

Beyanname doldurulduktan sonra, sistem üzerinden ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Şirketler, vergi borçlarını E-Fatura veya E-Arşiv Fatura ile ödeyebilirler. E-Fatura, satışın elektronik ortamda gerçekleşmesini ve faturanın elektronik olarak müşteriye ulaşmasını sağlar. Bu sayede şirketler, maliyet ve zaman tasarrufu yaparlar. E-Arşiv Fatura ise kağıt ortamında düzenlenen faturaların dijital ortama aktarılmasını sağlar ve bu faturalar elektronik olarak muhafaza edilir.

 • İstanbul Muhasebeci
 • E-Beyanname
 • E-Fatura
İstanbul MuhasebeciE-BeyannameE-Fatura
İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhasebe firmasıdır.Şirketlerin vergi beyannamelerini elektronik olarak doldurabilmelerini sağlar.Satış işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştiren ve faturaların elektronik olarak müşteriye ulaşmasını sağlayan bir sistemdir.

Damga Vergisi Beyannamesi

İstanbul muhasebeci olarak iş yeri sahiplerinin karşılaştığı vergi beyanname türlerinden biri de Damga Vergisi Beyannamesi’dir. Bu beyannamenin düzenlenmesi, vergi mükellefinin gelirine ve yaptığı işlemlere bağlı olarak belirlenen damga vergisinin beyan edilmesini sağlar. Damga vergisi genellikle belge düzenleme işlemleri için ödenir ve ticari faaliyetlerin yapıldığı belgelerle ilgili olarak tahsil edilir. Bu beyanname, her yıl belirli tarihlerde İstanbul Vergi Dairesi’ne sunulmalıdır.

E-beyanname sistemi ile vergi beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanması ve gönderimi sağlanmıştır. Bu sayede vergi mükellefleri, beyannamelerini basılı şekilde doldurma ve posta yoluyla gönderme zorunluluğunu ortadan kaldırmıştır. E-beyanname sistemi, hem mükelleflere hem de vergi dairelerine zaman ve iş gücü kazandırmaktadır.

E-fatura sistemi, işletmelerin faturalarını elektronik ortamda düzenleyip göndermesini sağlayan bir uygulamadır. Bu yöntemle kağıt ve posta maliyetleri azalırken, iş süreçleri hızlanmakta ve veriler daha doğru bir şekilde kaydedilmektedir. İstanbul muhasebeci olarak e-fatura kullanımının artması, hem işletmelere hem de devlete birçok avantaj sağlamaktadır. Elektronik belgelerin arşivlenmesi ve saklanması daha kolay, hızlı ve güvenlidir. Aynı zamanda, vergi incelemeleri ve denetlemeleri de elektronik ortamda daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

 • Damga vergisi beyannamesi konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da beyannamenin süresinde ve eksiksiz olarak verilmesidir. İstanbul muhasebeci olarak müşterilerimize, beyannamelerin son teslim tarihini hatırlatarak gerekli işlemleri zamanında yapmalarını sağlamaktayız. Ayrıca, beyannamede yer alan bilgilerin doğru ve tam olarak beyan edilmesi önemlidir. Eksik veya yanlış beyanda bulunmak, vergi incelemeleri ve cezalarla karşı karşıya kalmaya neden olabilir.
Özet BilgilerDamga Vergisi Oranları
Noter işlemleri%0,75
Banka ve sigorta muameleleri%0,35
Taşınmaz satışları%0,15
Gayrimenkul kiralamaları%1

Muhtasar Beyanname

İstanbul muhasebecileri tarafından hazırlanan önemli bir belgedir. İşletmelerin bir dönem içinde gerçekleştirdiği gelir veya giderlerin topluca beyan edilmesini sağlar. Muhtasar beyannamenin hazırlanması ve gönderilmesi, vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.

Muhtasar beyannamenin hazırlanması, e beyanname sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır. E beyanname, işletmelerin vergi beyannamelerini elektronik ortamda hazırlamasını ve göndermesini sağlayan bir uygulamadır. Bu sayede, kağıt kullanımı azalırken işlemler de hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İstanbul muhasebecileri için e beyanname kullanımı büyük avantajlar sağlamaktadır.

Muhtasar beyannamenin hazırlanmasında dikkate alınması gereken bir diğer önemli konu ise e fatura kullanımıdır. İstanbul muhasebecileri, işletmelerin e fatura sistemini kullanmasını önermektedir. E fatura, kağıt faturaların elektronik ortama geçmesini sağlayan bir uygulamadır. İşletmeler e fatura kullandığında, fatura işlemleri daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, kağıt kullanımının azalması da çevre dostu bir yaklaşım olacaktır.

 • Muhtasar Beyanname, İstanbul muhasebecileri tarafından hazırlanan önemli bir belgedir.
 • Muhtasar beyannamenin hazırlanması ve gönderilmesi, vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmesi gereken bir işlemdir.
E BeyannameMuhtasar beyannamenin hazırlanması, e beyanname sistemi üzerinden online olarak yapılmaktadır.
E FaturaMuhtasar beyannamenin hazırlanmasında dikkate alınması gereken bir diğer önemli konu ise e fatura kullanımıdır.

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici Vergi Beyannamesi Nedir?

Geçici Vergi Beyannamesi, işletmelerin yıl içerisindeki kazanç ve giderlerine bağlı olarak ödenmesi gereken geçici verginin bildirildiği belgedir. Türkiye’de faaliyet gösteren işletmeler, yıl boyunca elde ettikleri kazanç ve gelirler üzerinden hesaplanan geçici vergiyi belirli dönemlerde beyan etmek zorundadır.

E-Beyanname ile Geçici Vergi Beyannamesi Doldurma Kolaylığı

E-beyanname, vergi mükelleflerine vergi beyannamelerini elektronik ortamda doldurma imkanı sunan bir hizmettir. İstanbul muhasebeci olarak işletmelerinizin geçici vergi beyannamesini e-beyanname sistemi üzerinden kolaylıkla doldurabilirsiniz. Bu sayede zaman ve iş gücü tasarrufu sağlarken, beyannamenin hatasız ve eksiksiz bir şekilde gönderilmesi de sağlanmış olur.

E-Fatura ve E-Defter ile Geçici Vergi Beyannamesi İşlemleri

E-fatura, işletmelerin elektronik ortamda düzenleyerek gönderdikleri bir fatura türüdür. E-defter ise, işletmelerin vergi kayıtlarını elektronik ortamda tutmalarını sağlayan bir sistemdir. İstanbul muhasebeci olarak hem e-fatura hem de e-defter ile işletmelerinizin geçici vergi beyannamesi işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede hem evrak kaybı riskini minimize edebilir hem de beyannamede yer alması gereken bilgilerin doğruluğunu sağlayabilirsiniz.

 • Geçici Vergi Beyannamesi Tablosu

Aşağıda, geçici vergi beyannamesinde yer alması gereken temel bilgilerin bir tablo halinde listelenmiştir:

Beyanname DönemiGelirin MahiyetiGelir/Kazanç TutarıGeçici Vergi Tutarı
2021/1. DönemTicari Kazanç100.000 TL10.000 TL
2021/1. DönemSerbest Meslek Kazancı50.000 TL5.000 TL

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit usulde yıllık gelir vergisi, mükelleflerin basit bir yöntem kullanarak vergi beyannamesi verme imkanı sağlayan bir vergi düzenlemesidir. Bu yöntem, İstanbul muhasebeci gibi meslek mensuplarınca sıklıkla uygulanmaktadır. Basit usulde beyanname verme işlemleri için e beyanname uygulaması yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bu beyannamenin düzenlenmesinde önemli olan bir diğer unsur ise e fatura kullanımıdır.

Basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesi, mükelleflerin yıllık gelir vergisinin hesaplanması ve beyan edilmesi için kullanılan bir araçtır. Bu beyannamenin düzenlenmesi için bazı adımlar izlenmelidir. İlk olarak, mükellefler doğru ve güncel bilgilerle beyannamelerini doldurmalıdır. Bu aşamada İstanbul muhasebeci danışmanlık hizmeti almak önemlidir.

E beyanname ise beyannamenin elektronik ortamda hazırlanmasını sağlar. Bu sayede mükellefler işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler. E beyanname uygulaması ile beyannamenin yanı sıra diğer vergi bildirimleri de elektronik ortamda yapılabilmektedir.

E fatura ise fatura işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlar. Bu sayede kağıt israfı önlenirken, işlemler de hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanır. E fatura kullanımı ayrıca mükelleflere vergi avantajları da sağlamaktadır. İstanbul muhasebeci, e fatura sürecinin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemli bir role sahiptir.

E BeyannameE Fatura
E beyanname, vergi beyannamelerinin elektronik ortamda hazırlanması için kullanılan bir uygulamadır. Mükellefler, işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirler.E fatura, fatura işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlar. Kağıt israfını önleyerek, işlemleri daha hızlı ve güvenli hale getirir.

E beyanname ve e fatura kullanımı, basit usulde yıllık gelir vergisi beyannamesinin düzenlenmesini kolaylaştıran önemli araçlardır. İstanbul muhasebeci gibi uzmanlardan destek almak, beyannamenin doğru ve eksiksiz bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Bu sayede mükellefler, vergi yükümlülüklerini yerine getirirken avantajlı bir konuma geçerler.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, Türkiye’deki bireysel ve kurumsal vergi mükelleflerininher yıl belirli bir tarihe kadar ödemekle yükümlü olduğu vergi beyannamesidir. Beyanname, Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) sunulur ve mükelleflerin o yıl içinde elde ettikleri tüm gelir ve giderleri bildirmelerini sağlar. Bu beyannamede, kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere iki farklı beyanname türü bulunur.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, İstanbul muhasebeci veya bir vergi danışmanı tarafından hazırlanan ve GİB’nin online beyanname sistemi üzerinden elektronik olarak gönderilen bir belgedir. Bu beyannamenin hazırlanması, e beyanname sistemi üzerinden gerçekleştirilir. E beyanname kullanımı, vergi beyannamelerini daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli bir şekilde sunmaya olanak sağlar. Ayrıca, e beyanname kullanımıyla vergi mükelleflerinin kağıt kullanımı azaldığından çevreye de katkı sağlanmış olur.

Yıllık gelir vergisi beyannamesi, mükelleflerin o yıl içinde elde ettikleri tüm gelir ve giderleri ayrıntılı bir şekilde bildirmelerini gerektirir. Bu beyanname üzerinde yer alan bilgiler, mükelleflerin vergi matrahını belirlemek ve vergi hesaplamalarını yapmak için kullanılır. Yıllık gelir vergisi beyannamesindeki gider kalemleri arasında meslek giderleri, yol, konaklama, vergi ve sigorta primleri, işletme giderleri ve amortismanlar gibi unsurlar bulunabilir.

Yıllık Gelir Vergisi BeyannamesiGelir ve giderleri ayrıntılı bir şekilde bildiren beyannamedir.
İstanbul MuhasebeciYıllık gelir vergisi beyannamesini hazırlayan uzman kişilere verilen addır.
E BeyannameVergi beyannamelerinin elektronik olarak sunulduğu sistemdir.
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Damga Vergisi Beyannamesi
 • Muhtasar Beyanname

E-Beyanname Nedir?

E-Beyanname, vergi mükelleflerinin elektronik ortamda vergi beyannamelerini düzenledikleri bir sistemdir. İstanbul muhasebeci veya vergi danışmanları, bu sistem üzerinden vergi beyannamelerini elektronik olarak gönderebilir ve vergi işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilir.

E-Beyanname sistemi, vergi mükelleflerine çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle, kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sunmaktadır. Ayrıca, manuel işlemleri ortadan kaldırarak zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar. Bu sistem aynı zamanda hataları önlemek ve daha doğru beyannameler oluşturmak için otomatik kontroller sunar.

E-Beyanname sistemi, ayrıca vergi mükelleflerinin vergi işlemlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla e-fatura ve e-defter gibi diğer elektronik belge ve beyannamelerle entegre bir şekilde çalışır. E-Fatura ve e-defter ile birlikte kullanılması durumunda vergi mükellefleri, tüm vergi işlemlerini tek bir platformda gerçekleştirebilir ve belgelerini elektronik olarak saklayabilir.

Vergi BeyannameleriElektronik Ortamda Düzenleme
KDV BeyannamesiE-Fatura
Yıllık Kurumlar Vergisi BeyannamesiE-Defter
Damga Vergisi Beyannamesi 
Muhtasar Beyanname 
 • E-Beyanname sistemi, vergi mükelleflerine daha hızlı ve kolay bir şekilde vergi beyannamelerini düzenleme ve gönderme imkanı sunar.
 • İstanbul muhasebeci veya vergi danışmanları, e-beyanname sistemi sayesinde vergi işlemlerini daha etkili bir şekilde yönetebilir.
 • E-Beyanname sistemi, kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sunar ve manuel işlemleri ortadan kaldırarak zaman tasarrufu sağlar.

Defter Beyan Nedir?

Defter Beyan, Türkiye’deki işletmelerin mali verilerini düzenlemek, beyannamelerini oluşturmak ve vergi ödemelerini yapmak için kullanılan bir elektronik beyanname sistemidir. Bu sistem, İstanbul muhasebeci ve işletmeler arasında büyük kolaylık sağlamaktadır. E beyanname ve e fatura gibi diğer elektronik beyanname sistemlerine benzer şekilde, defter beyan da işletmelerin vergi mükellefiyetlerini yerine getirmelerini sağlar.

Defter beyan, vergi ödemelerini ve beyannameleri elektronik olarak yapabilme imkanı sunar. Bu sayede işletmeler, kağıt bazlı işlemlerden kurtulur ve zaman ve maliyet tasarrufu sağlar. İstanbul muhasebeci hizmetleri için de büyük bir kolaylık sağlayan defter beyan, işletmelerin vergi beyannamelerini daha hızlı ve doğru bir şekilde hazırlamalarını sağlar.

Defter beyan sistemini kullanmak için, işletmelerin elektronik beyanname ve e fatura sistemlerine kaydolmaları gerekmektedir. Bu sistemlere kaydedilen işletmeler, vergi bildirimlerini ve beyannamelerini elektronik olarak gönderebilir, vergi ödemelerini de online olarak yapabilir. Bu sayede işletmeler, vergi işlemlerini kolaylıkla halledebilir ve zaman kaybetmezler.

E-BeyannameE-Beyanname, işletmelerin vergi beyannamelerini elektronik olarak hazırlamalarını ve göndermelerini sağlayan bir sistemdir.
E-FaturaE-Fatura, işletmelerin fatura işlemlerini elektronik olarak yapmasını sağlayan bir sistemdir.
İstanbul Muhasebeciİstanbul muhasebeci, işletmelerin mali verilerini düzenleyen ve vergi işlemlerini yürüten profesyonel muhasebe uzmanıdır.
 • İstanbul muhasebeci
 • E beyanname
 • E fatura

E-Defter Nedir?

E-Defter, elektronik bir defter tutma yöntemidir. Geleneksel kağıt defterlerin yerine geçen bu sistem, işletmelerin muhasebe kayıtlarını dijital ortamda tutmalarına olanak sağlar. E-Defter uygulamasıyla işletmeler, vergi dairesine sunmak zorunda oldukları defterlerini elektronik olarak oluşturabilir ve saklayabilirler. Bu sayede işletmeler, defter tutma işlemlerini daha hızlı, güvenli ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirebilirler.

İstanbul muhasebeci ile çalışan bir işletme için E-Defter kullanmak birçok avantaj sağlar. Öncelikle, kağıt defterlerin yerini alarak fiziksel depolama alanına ihtiyaç duyulmaz. Ayrıca, defterlerin elektronik ortamda tutulması işletmelerin bilgi güvenliğini de sağlar. E-Defter sayesinde defterlerin kaybolma veya zarar görme riski de ortadan kalkar. İstanbul muhasebeciyle işbirliği içinde olan işletmeler, E-Defter yöntemiyle muhasebe kayıtlarını daha kolay ve verimli bir şekilde tutabilirler.

Bununla birlikte, işletmelerin E-Defter kullanabilmek için e-fatura kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. E-fatura ve e-defter uyumlu bir şekilde kullanıldığında işletmelerin muhasebe işlemleri daha hızlı ve otomatik hale gelir. E-fatura ile yapılan işlemler direkt olarak e-deftere işlenir, böylece insan hatası ve yanlış kayıt riski minimum seviyeye düşer. İstanbul muhasebeciyle çalışan işletmeler, e-fatura ve e-defter kullanarak vergi uyum süreçlerini kolaylaştırabilir, vergi denetimlerine hazır hale gelebilirler.

Geleneksel Defter TutmakE-Defter Kullanmak
✔ Kağıt ve kalem kullanımı gerektirir✔ Dijital bir platformda tutulur
✔ Fiziksel depolama alanı gerektirir✔ Elektronik olarak saklanır
✔ Kaybolma veya zarar görme riski vardır✔ Bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde saklanır
✔ Manüel olarak tutulur, hatalar yapılabilir✔ Otomatik olarak tutulur, hata riski düşer

Fatura Nedir?

Fatura, bir mal veya hizmetin satın alındığını ve ödendiğini kanıtlayan resmi bir belgedir. Firma veya şirketler tarafından satış işlemleri sonucunda müşteriye verilen bir belgedir. Fatura, satıcının ve alıcının bilgilerini, satış bedelini, ödeme şeklini ve satın alınan ürün veya hizmetin detaylarını içerir.

Fatura, işletmeler için önemli bir finansal belgedir. İşletmelerin gelirlerini ve giderlerini takip etmek ve kayıt tutmak için kullanılır. Aynı zamanda vergi beyannamesi ve muhasebe işlemleri için de gereklidir.

Faturalar kağıt formunda veya elektronik formatta olabilir. Kağıt faturaların basılı bir kopyası olduğu gibi, elektronik faturalar da “e-fatura” olarak adlandırılır ve dijital olarak saklanır. E-fatura, vergi mükelleflerine Maliye Bakanlığı tarafından sunulan özel bir sistemdir ve Türkiye’deki işletmeler için zorunludur.

Fatura TürleriKısa Açıklama
Kağıt (Basılı) FaturaKlasik fatura formatı olan, kağıt üzerine basılı olan faturalardır.
Elektronik Fatura (E-Fatura)Dijital olarak oluşturulan ve elektronik ortamda gönderilen faturalardır. Yasal olarak geçerlidir ve dijital imza ile korunmaktadır.
E-Arşiv FaturaBelirli şartlar altında kâğıt fatura yerine kullanılan elektronik faturalardır. E-Arşiv faturalarını e-fatura gönderme yetkisine sahip olmayan mükellefler kullanır.
Tevkifatlı FaturaKaynak veya stopaj vergisi kesintisi yapılan faturalardır. Vergi kesintisi yapan kişi veya kurum, kesintiyi belgelemek için tevkifatlı fatura düzenler.
İrsaliyeli FaturaMal gönderimi yapılan işlemlerde kullanılan ve malın taşıma işlemini kanıtlayan faturalardır. İrsaliyeli fatura, KDV mükelleflerince düzenlenir.
Proforma FaturaMal veya hizmetin fiyatını ve detaylarını gösteren, satış öncesi hazırlanan bir faturadır. Genellikle taşımacılık işlemlerinde kullanılır.
Naylon FaturaAslı olmayan, sahte veya geçerli olmayan faturalardır. Yasal olmayan bir şekilde kullanılan naylon faturalar ciddi yasal yaptırımlara neden olabilir.

Fatura, ticari hayatta önemli bir belge olduğu için işletmelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde düzenlemesi gerekmektedir. Fatura düzenleme süreçlerinde İstanbul muhasebeci firmalarından profesyonel destek almak, işletmelerin vergi yükümlülüklerini doğru bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olacaktır. E-fatura ve e-beyanname gibi dijital sistemler de işletmelerin fatura işlemlerini kolaylaştırmakta ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.

E-Fatura

E-Fatura Nedir?

E-fatura, elektronik ortamda oluşturulan ve gönderilen bir fatura türüdür. Geleneksel kağıt faturalar yerine dijital formatta oluşturulan e-faturalar, işletmelerin ve mükelleflerin işlerini kolaylaştıran birçok avantaj sunmaktadır. E-fatura, işletmelerin vergi beyannamelerine ve muhasebe süreçlerine entegre olabilme özelliği sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

E-fatura sistemi, İstanbul muhasebeci ve şirketler arasında online olarak gerçekleşen bir işlem sürecidir. Bu sistemde, işletmeler faturalarını elektronik ortamda oluşturup gönderirken, alıcılar da bu faturaları elektronik olarak alır. Böylece fiziksel bir fatura alışverişi yapılmadan, işlemler hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlanır.

E-fatura ile gönderilen belgeler, güvenli bir internet bağlantısı aracılığıyla Maliye Bakanlığı’nın şifreli sistemine iletilir. Bu sayede faturaların kaybolması, sahteciliğe maruz kalması veya kaynak israfı gibi sorunlarının önüne geçilir. İstanbul muhasebeciler ve işletmeler için e-fatura, daha verimli bir iş sürecini beraberinde getirmektedir.

E-arşiv Fatura

Türkiye’de elektronik fatura düzenlemeleri arasında yer alan ve özellikle KOBİ’lerin işlerini kolaylaştıran bir uygulamadır. E-arşiv fatura, kağıt fatura yerine elektronik ortamda düzenlenen ve geçerliliği olan bir belgedir. Bu belge, tahsilat ve ödeme işlemlerinde tarafların yasal olarak bağlayıcı bir delili olarak kullanılabilir.

E-arşiv fatura, özellikle İstanbul muhasebecilerinin işlerini hızlandıran ve kolaylaştıran bir uygulamadır. Geleneksel kağıt fatura düzenlemelerinden farklı olarak, e-arşiv fatura işlemleri tamamen dijital olarak gerçekleştirilir. Bu sayede, işletmelerin kağıt fatura işlemleri için harcadığı zaman ve maliyet önemli ölçüde azaltılır.

E-arşiv fatura sistemi, e-beyanname ve e-fatura uygulamalarının bir parçası olarak kullanılabilir. İşletmeler, e-arşiv fatura düzenleme yetkisine sahip olabilmek için öncelikle e-beyanname ve e-fatura sistemlerine kayıt olmalıdır. E-arşiv fatura düzenleme işlemi, bu kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilebilir.

E-arşiv Fatura Avantajları
 • E-arşiv fatura düzenlemek için basılı fatura bastırma ve göndermeyle uğraşmaya gerek yoktur.
 • Dijital ortamda saklanabilir ve istenildiğinde kolayca erişilebilir.
 • E-arşiv fatura düzenleme süreci hızlı ve pratiktir.
 • İşletmelerin çevre dostu bir yaklaşım sergilemesini sağlar.

E-arşiv fatura düzenleme işlemleri, işletmelere ve İstanbul muhasebecilere birçok avantaj sağlamaktadır. Bu sayede, işletmelerin fatura işlemleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ayrıca, kağıt fatura gönderme ve saklama maliyetleri azaltılarak çevre dostu bir sisteme geçiş yapılabilir. E-arşiv fatura düzenlemek için İstanbul muhasebecilerinin e beyanname ve e fatura sistemlerine kayıt olmaları gerekmektedir.

Kağıt (Basılı) Fatura

İşletmelerin satış işlemlerini belgelemek ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için kullandığı bir belgedir. Günümüzde elektronik fatura sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, kağıt fatura kullanımı azalmış olsa da hala bazı işletmeler tarafından tercih edilmektedir.

Kağıt faturalar, satış işlemlerini belgelemek, müşterilere sunmak ve muhasebe kayıtlarında kullanmak amacıyla kullanılır. İşletmeler, satış sürecinde müşterilerine kağıt fatura düzenleyerek işlemi resmi bir şekilde tamamlar ve müşterilere bu faturaları sunar. Fatura üzerinde satışın yapıldığı ürün veya hizmetin ayrıntıları, fiyatı, vergi oranları gibi bilgiler bulunur.

Kağıt faturaların kullanımı, vergi mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İstanbul muhasebeci veya bir muhasebe şirketi, işletmelerin kağıt faturalarını düzenlerken vergi mevzuatına uygunluğunu denetler ve gerekli beyannameleri hazırlar. Bu noktada, e beyanname ve e fatura gibi elektronik uygulamalar da kullanılmaktadır.

Fatura NumarasıTarihMüşteriÜrün/HizmetFiyat
1234501.01.2022Ahmet YılmazWeb tasarım hizmeti1000 TL
1234602.01.2022Mehmet KaradağYazılım lisansı500 TL
 • İstanbul muhasebeci
 • e beyanname
 • e fatura

Tevkifatlı Fatura

Tevkifatlı fatura, bir işlemin gerçekleştiği sırada, bu işlemi gerçekleştiren kişi tarafından önceden belirlenen bir tutarın vergi dairesine ödenmesi esasına dayanan bir fatura türüdür. Tevkifatlı fatura, özellikle bir hizmetin veya malın bedelinin belli bir oranda vergi olarak tahsil edilmesini gerektiren durumlarda kullanılır.

Tevkifatlı fatura, İstanbul muhasebeci ve vergi danışmanları tarafından sıklıkla kullanılan bir araçtır. Bu fatura türü, işletmelerin vergi yükünü azaltmak ve vergi ödemelerini düzenlemek amacıyla kullanılır. Tevkifatlı fatura, e beyanname ve e fatura gibi dijital vergi beyanname sistemleriyle uyumlu olarak kullanılabilmektedir.

E beyanname sistemi, vergi mükelleflerinin vergi beyannamelerini elektronik ortamda hazırlayıp göndermelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde vergi beyannamelerinin hazırlanması ve gönderilmesi süreci hızlanırken, mükellefler de zaman ve maliyet tasarrufu sağlamaktadır. E beyanname sistemi, özellikle tevkifatlı fatura gibi vergi beyannamesi gerektiren işlemlerde büyük kolaylık sağlamaktadır.

 • E beyanname sistemi ile birlikte e fatura da sıklıkla kullanılan bir dijital fatura sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. E fatura, kağıt fatura yerine elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan bir fatura türüdür. E fatura, işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlarken, aynı zamanda çevre dostu bir seçenek olarak da tercih edilmektedir. E beyanname sistemi ile birlikte e fatura kullanılması, işletmelerin vergi işlemlerini daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.
Fatura TürüÖzellikleri
Tevkifatlı FaturaBir işlemin gerçekleştiği sırada, belirli bir tutarın vergi olarak tahsil edilmesini gerektiren fatura türü.
E BeyannameElektronik ortamda hazırlanan ve gönderilen vergi beyannamesi.
E FaturaKağıt fatura yerine elektronik ortamda düzenlenen ve saklanan fatura türü.

İrsaliyeli Fatura

İrsaliyeli Fatura, işletmelerin mal veya hizmet teslimatları sırasında düzenlediği bir belgedir. Bu belge, satıcının müşteriye teslimatı gerçekleştirdiğini kanıtlar ve aynı zamanda mal veya hizmetin detaylarını içerir. İrsaliyeli fatura, bir tür sevkiyat belgesi olarak da tanımlanabilir.

İrsaliyeli faturalar, genellikle satış sözleşmesi veya siparişin bir parçası olarak düzenlenir. Bu belge, malın veya hizmetin miktarını, niteliğini, teslim tarihini ve teslim yeri bilgilerini içerir. Ayrıca, satıcının ve müşterinin iletişim bilgileri, vergi numaraları gibi bilgiler de irsaliyeli fatura üzerinde yer alır.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhasebeci olarak, e-fatura ve e-beyanname gibi dijitalleşme süreçlerine hakim olmanız son derece önemlidir. E-fatura ve e-beyanname, işletmelerin vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine olanak sağlayan sistemlerdir. Bu sistemler sayesinde kağıt işlemler azalmış, hızlı ve güvenilir bir vergi ödeme ve beyan süreci oluşturulmuştur.

 1. İstanbul Muhasebeci: İstanbul’da faaliyet gösteren bir muhasebeci, işletmelerin finansal süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur. Vergi beyannameleri, mali tablolar, mali analizler gibi işlemleri gerçekleştirir ve işletmelerin vergi uyumunu sağlar.
 2. E-Beyanname: E-beyanname, vergi mükelleflerinin vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine olanak sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde beyanname süreci daha hızlı, güvenilir ve kolay bir şekilde tamamlanabilir.
 3. E-Fatura: E-fatura, işletmelerin satış faturalarını elektronik ortamda düzenleyip göndermesine olanak sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde kağıt tasarrufu sağlanırken, fatura işlemleri daha hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilir.
BaşlıkAçıklama
İstanbul Muhasebeciİstanbul’da faaliyet gösteren bir muhasebeci, işletmelerin finansal süreçlerini yönetmelerine yardımcı olur.
E-BeyannameE-beyanname, vergi mükelleflerinin vergi beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine olanak sağlayan bir sistemdir.
E-FaturaE-fatura, işletmelerin satış faturalarını elektronik ortamda düzenleyip göndermesine olanak sağlayan bir sistemdir.

Proforma Fatura

, işletmelerin satış işlemlerinde kullanılan bir belgedir. Dahası, bu belge, müşteriye yapılan bir satışın henüz gerçekleşmediğini ve henüz ödeme yapılmadığını gösterir. Genellikle uluslararası ticarette kullanılır ve işletmeler arasında sözleşme yaparken kullanılabilir. Proforma fatura, alıcıya satın almak istedikleri ürün veya hizmetin detaylarını içerir. Ürün veya hizmetlerin detaylarının yanı sıra, fiyatlar, miktarlar, toplam tutar ve ödeme koşulları gibi bilgiler de proforma faturada yer alır.

Proforma fatura, işletmelerin alıcıya muhtemel bir satışın detaylarını göstermek için kullandığı bir önbilgi belgesidir. Özellikle uluslararası ticarette, taraflar arasında anlaşmaların yapılmasında önemli bir rol oynar. Proforma fatura, ticari anlaşmaların bir ön koşulu olarak istenebilir ve alıcıya satın alma işleminin tamamlanması için gerekli bilgileri sağlar. Ayrıca, proforma faturada yer alan ödeme koşulları, teslimat şartları ve saat dilimleri gibi bilgiler de ticaret sürecini düzenlemekte yardımcı olur.

Proforma fatura, özellikle İstanbul’da faaliyet gösteren muhasebeciler tarafından sıkça kullanılan bir belgedir. E-fatura sistemi aracılığıyla hazırlanabilen proforma faturalar, işletmelerin vergi hukukuna uygun olarak doğru beyannameler vermesini sağlar. Bununla birlikte, e-fatura sistemi sayesinde, İstanbul muhasebecileri e beyanname sürecini daha hızlı ve kolay hale getirebilmektedir. E beyanname, işletmelerin vergi yükümlülüklerini elektronik ortamda yerine getirebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bu sayede, işletmeler hem zaman hem de maliyet açısından tasarruf sağlayabilir.

Naylon Fatura

İşletmelerin satış işlemleri sonrasında müşterilere vermek için kullandığı bir belgedir. Naylon fatura, kağıt üzerinde basılmadığı için dijital ortamda hazırlanabilir ve müşterilere elektronik olarak gönderilebilir. Bu sayede hem zamandan tasarruf edilir hem de çevre dostu bir alternatif sunulmuş olur.

Naylon fatura, işletmelerin satış işlemlerini işlemek ve vergi beyanlarını düzenlemek için önemli bir kaynaktır. İstanbul muhasebecileri, müşterilerinin e beyanname ve e fatura gibi yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için naylon fatura kullanımını teşvik etmektedir. Özellikle dijital dönüşüm sürecinde, işletmelerin kağıt kullanımını azaltmaları ve elektronik ortamda işlemlerini gerçekleştirmeleri önemlidir.

Naylon fatura, birçok avantaj sunmaktadır. Öncelikle, kağıt faturaların basım ve dağıtım maliyetinden tasarruf edilir. Ayrıca, elektronik faturaların saklanması ve arşivlenmesi daha kolaydır. E beyanname ve e fatura gibi diğer dijital belgelerle entegre edilebilir ve süreçlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Sık Sorulan Sorular

Beyanname Nedir?

Beyanname, vergi mükelleflerinin vergi dairesine verdikleri, vergi borçlarını, gelir ve giderlerini belirten resmi bir belgedir.

KDV Beyannamesi

KDV Beyannamesi, vergi mükelleflerinin KDV’ye tabi işlemlerini ve bu işlemlerden kaynaklanan vergi borçlarını bildirmek için verdiği beyannamedir.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi, kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi beyannamesidir. İşletmenin bir mali yıl içerisindeki gelir ve giderleri ile yapılan vergi hesaplamalarını içerir.

Damga Vergisi Beyannamesi

Damga Vergisi Beyannamesi, damga vergisi mükelleflerinin damga vergisi ödemekle yükümlü oldukları işlemleri ve bu işlemlerden kaynaklanan vergi borçlarını bildirdikleri beyannamedir.

Muhtasar Beyanname

Muhtasar Beyanname, işverenlerin çalıştırdığı personeller üzerinden yapılan gelir vergisi ve sigorta primi kesintilerini bildirdikleri beyannamedir.

Geçici Vergi Beyannamesi

Geçici Vergi Beyannamesi, mükelleflerin bir mali yıl içerisindeki kazançları üzerinden hesaplanan ve zamanında ödenmesi gereken vergi miktarını bildirdikleri beyannamedir.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi, küçük işletme sahiplerinin gelir vergisi beyannamesidir. Basit usule tabi olan mükellefler, belli bir limitin altındaki gelirleri üzerinden vergi öderler.

Yorum yapın

Whatsapp İletişim
1
💬 Hemen bize danışın
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?