Şirket Kuruluşu ve Muhasebe İşlemleri Rehberi 2023

Sirket Kurulus Rehberi 2023 4

İş hayatına atılmak ve kendi şirketinizi kurmak büyük bir adım olabilir. Ancak, doğru adımları takip ederek bu süreci başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Bu makalede, şirket kurma aşamalarından muhasebe işlemlerine kadar olan süreci detaylarıyla ele alacağız.

Şirket Kurma Adımları ve Gerekli Belgeler

Şirket kurma süreci, planlamadan başlayarak belirli adımların takip edilmesini gerektirir. İşte şirket kurarken izlemeniz gereken temel adımlar:

 1. İş Planı Oluşturma: İş planınız, şirketinizin hedeflerini, stratejilerini ve operasyonel detaylarını içermelidir. Bu adım, işinizin temelini oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
 2. Şirket Türünü Seçme: Şirketinizin türünü belirlemelisiniz. Şahıs şirketi, limited şirket, anonim şirket, kooperatif gibi farklı seçenekler arasından en uygun olanını seçmelisiniz.
 3. Ticaret Unvanı Belirleme: Şirketinizin ticaret unvanını belirlemeli ve bu unvanı kullanma hakkını almalısınız.
 4. Gerekli Belgeleri Hazırlama: Şirket kuruluşu için gerekli belgeleri hazırlamalısınız. Bu belgeler genellikle ticaret sicil gazetesi ilanı, imza sirküleri, ana sözleşme gibi evraklardan oluşur.
 5. Vergi Numarası Alımı: Şirketiniz için vergi numarası almalısınız. Vergi numarası, vergi işlemleri için önemlidir.
 6. Ticaret Sicili Kaydı ve Ödemeler: Ticaret sicili kaydınızı yaptırmalı ve gerekli olan ücretleri ödemelisiniz.

Şahıs Şirketi Kuruluş Aşamasındaki İşlemler

Şahıs şirketi, en yaygın tercih edilen şirket türüdür. Düşük kuruluş maliyetleri, düşük muhasebe ücretleri ve vergisel avantajları şahıs şirketini popüler hale getiriyor. Şahıs şirketi kurarken izlemeniz gereken ana aşamalar şunlardır:

 1. Faaliyet alanının belirlenmesi: Şirketin hangi alanda faaliyet göstereceğinin belirlenmesi
 2. Noterlik işlemleri: Noter hazırlıklarının yapılması
 3. Kiralanacak veya kullanılacak yerin belirlenmesi: İş yeri adresinizin belirlenmesi
YouTube video

Limited Şirket Kuruluşu: Aşamalar, Yasal İşlemler ve Maliyet

Limited şirket, şahıs şirketinden sonra en yaygın tercih edilen şirket türlerinden biridir. Sınırlı sorumluluk prensibi sayesinde ortaklar, yalnızca yatırdıkları sermaye kadar sorumlu tutulurlar. Limited şirket kurarken izlemeniz gereken ana aşamalar şunlardır:

 1. Ortakların Belirlenmesi: Limited şirketinizi kuracak ortakları belirlemelisiniz.
 2. Ana Sözleşmenin Hazırlanması: Ana sözleşme, şirketin faaliyetlerini, ortakların hak ve yükümlülüklerini belirten bir belgedir.
 3. Ticaret Siciline Kayıt: Hazırlanan belgelerle birlikte ticaret siciline kaydınızı yaptırmalısınız.
 4. Vergi Dairesine Başvuru: Vergi dairesine başvurarak vergi mükellefiyetinizi bildirmelisiniz.

Şirket Kuruluş Masrafları: Harcamalar ve İşletme Açma Ücretleri

Her şirket kuruluş süreci belli bir maliyet içerir. Bu maliyet, seçtiğiniz şirket türüne ve diğer faktörlere göre değişkenlik gösterir. Ortalama olarak, limited şirket kuruluş maliyeti 5,000 – 10,000 TL arasında olabilir. Anonim şirket veya şahıs şirketi kurmanın maliyetleri farklılık gösterebilir.

Şirket TürüOrtalama Kuruluş Maliyeti
Limited Şirket5,000 – 10,000 TL
Anonim Şirket10,000 – 20,000 TL
Şahıs Şirketi1,000 – 2,000 TL
Tablo 1: Şirket Türlerine Göre Kuruluş Maliyetleri Karşılaştırması

Muhasebeci Ücretleri Ne Kadar? 2023

Sirket Kurulus Rehberi 2023 2

Aylık muhasebe hizmetlerinin ücretleri, işletme türünüze, sigortalı çalışan sayınıza ve firmanızın iş yüküne göre değişkenlik gösterebilir. Kısacası muhasebe ücretleri, mükelleflere ve muhasebe firmalarına bağlıdır. Fakat İSMMMO (İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ
MALİ MÜŞAVİRLER ODASI)’nın her yıl bir ya da 2 kez belirlediği bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ücret Tarifesi bulunmaktadır. Bu sebeple ortalama olarak İstanbul’da muhasebeci ücretlerini söyleyebilmemiz mümkün.

Kaynak: İsmmmo asgari ücret tarifesi 2023 (01.07.2023 – 31.12.2023)

01.01.2023 – 30.06.2023 Tarihleri arasında uygulanması tavsiye edilen asgari ücret tarifesi %35 oranında artırılarak 01.07.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere yeniden düzenlenmiştir.

İstanbul’da Muhasebeci Ücretleri

İstanbul gibi büyük ve dinamik bir şehirde muhasebe hizmetlerinin ücretleri çeşitlilik gösterebilir. İşletmenizin özellikleri, iş hacmi, sektörü ve muhasebecinin deneyimi gibi faktörler, ücretlendirmeyi etkileyen önemli faktörler arasında yer alır. İstanbul’da muhasebeci ücretleri için bir göz atalım:

çamlıca kulesi

Görsel: İstanbul Çamlıca Kulesi

Bakınız: Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi veya kısaca Çamlıca KulesiTürkiye‘nin İstanbul şehrindeki televizyon ve seyir kulesi.

Şahıs Şirketi Muhasebe Ücreti 2023

Şahıs şirketi, tek bir kişinin sahip olduğu işletme türüdür. İşletme sahipleri genellikle kârlarını kişisel gelir olarak beyan eder. Şahıs şirketi muhasebe ücretleri işletmenin büyüklüğüne, işlem hacmine ve muhasebe hizmetlerinin kapsamına göre değişkenlik gösterebilir. Genel olarak, İstanbul’da şahıs şirketi muhasebe ücretleri aylık olarak 900 TL ile 1500 TL arasında değişebilir.

Limited Şirketi Muhasebe Ücreti 2023

Limited şirketi, tek başınıza veya ortaklıkla kurulabilen ve sınırlı sorumluluk taşıyan bir işletme türüdür. İstanbul’da limited şirketi muhasebe ücretleri, işletmenin büyüklüğüne, işlem hacmine ve hizmetlerin içeriğine göre değişebilir. Genel olarak, limited şirketi muhasebe ücretleri aylık olarak 2500 TL ile 3000 TL arasında değişebilir.

Basit Usül Muhasebe Ücreti Ne Kadar?

Basit usül, küçük ölçekli işletmelerin vergi yükünü hafifletmek adına tercih ettiği bir muhasebe yöntemidir. Bu yöntemde, işletme sahipleri aylık olarak belirli bir miktarı beyan ederler. İstanbul’da basit usül muhasebe ücretleri işletmenin büyüklüğüne, işlem hacmine ve hizmetlerin içeriğine göre değişebilir. Genel olarak, basit usül muhasebe ücretleri aylık olarak 300 TL ile 800 TL arasında değişebilir.

E-Defter Muhasebe Ücreti Ne Kadar?

Elektronik defter tutma zorunluluğu olan işletmeler için e-defter muhasebe hizmeti de sunulmaktadır. İstanbul’da e-defter muhasebe ücretleri işletmenin büyüklüğüne, işlem hacmine ve hizmetlerin içeriğine göre değişebilir. Genel olarak, e-defter muhasebe ücretleri aylık olarak 3000 TL ile 10000 TL arasında değişebilir.

Şirket Kurmak İçin Gerekli Belgeler ve Adımlar: Pratik Rehber

Şahıs Şirketi Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler 

Şahıs şirketi kurulumuna geçmeden önce yetkili kişilerin ilk olarak gerekli belgeleri temin etmeleri gerekir. Şahıs şirketi kurma için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanır; 

 • Şirket sahibine ait nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Şirket sahibi adına vesikalı fotoğraf
 • İşyerinin adresini gösterir kira kontratı ya da işyeri tapu belgesi
 • Şirket kurma işlemlerini gerçekleştirmek için mali müşavire verilen vekâlet belgesi
 • Şahıs şirketi kuruluş formu belgesi
 • İmza beyannamesi

Limited Şirket Kuruluş Aşamasında Gerekli Belgeler

Limited şirket kuruluşu için bir takım belgelerin tedarik edilmesi gerekir. Kuruluş aşamasında gerekli olan evrakları genel itibari ile şu şekilde sıralanabilir;

 • Kurucular tarafından imzalanmış şirket sözleşmesi
 • Müdürlük görevinin kabul edildiğine dair evrak
 • Tüzel kişi olarak belirlenen temsilcinin adı soyadı ve temsilciyi belirlemeye yetkili organ kararın noter onaylı örneği
 • Taşınmaz mal şeklinde konulan sermaye veya kuruluşta devir alınacak işletme mevcut ise bunlara ilişkin mahkeme değer tespiti için bilirkişi değerlendirmesine ilişkin rapor sureti
 • Şirket müdürüne ait imza beyannameleri
 • Rekabet Kurumu payının ödendiğine ait makbuz belgesi

Gerekli olan bu belgeler limited şirket kuruluş için öncelikli evraklardır. Farklı kurum ve kuruluşlara başvuru için gerekli evrakları mali müşavirlik hizmetleri alımı ile temin edilir.

Yukarıda belirtilmiş olan tüm belgeler temin edilerek şirket kuruluşunda hizmet alınan Mali Müşavir  ya da Mali Müşavirlik hizmeti sunulan firmaya teslim edilir. Vekâlet verilen kişi şirket kurma işlemlerini sizin adınıza gerçekleştirerek şahıs şirketi kurma işlemleri tamamlanmış olur.

Sıkça Sorulan Sorular

Limited Şirket Nedir?

Limited şirket, sınırlı sorumluluk ilkesine dayalı bir iş yapısıdır. Bu, şirket sahiplerinin yalnızca yatırdıkları sermaye miktarıyla sınırlı sorumluluk taşıdığı anlamına gelir.

Şirket Kurarken Hangi Adımları Takip Etmeliyim?

Şirket kurma süreci genelde aşağıdaki adımları içerir: iş planı oluşturma, şirket türünü seçme, ticaret unvanı belirleme, gerekli belgeleri hazırlama, vergi numarası alımı, ticaret sicili kaydı ve gerekli ödemelerin yapılması.

Limited Şirket Kurarken Hangi Belgeler Gereklidir?

Limited şirket kurarken genellikle ticaret sicil gazetesi ilanı, imza sirküleri, ana sözleşme, kurucu ortaklar tarafından imzalanan taahhütname, vergi levhası fotokopisi gibi belgeler gereklidir.

Yorum yapın

Whatsapp İletişim
1
💬 Hemen bize danışın
Scan the code
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?